Finero skal være synonymt med kompetanse.

Flere av våre ansatte har bachelor- og/eller masterutdanning innenfor økonomi og finans.
Fineros regnskapsførere sikrer at deres bedrift har tilgang på topp kompetanse.
Selskapet har også høy kompetanse innenfor IT, dette gjør at vi kan tilby meget effektive løsninger som kommer deres bedrift tilgode

Vår stab har kontinuerlig fokus på kompetanseheving og forbedringer.  Vi skal være i forkant og kapable til å utføre alle oppdrag innenfor fagområdet økonomi.

Noen av våre ansatte:

Ingvar Malde

Daglig leder

e: ingvar.malde (@) finero.no
m: +47 986 01 613

Arne Kambo

Statsautorisert revisor / Autorisert regnskapsfører

e: arne.kambo (@) finero.no
m: +47 982 06 665

Helge Arntsen

IT / Autorisert regnskapsfører

e: helge.arntsen (@) finero.no
m: +47 986 77 124

Jan Tore Aarskog

Registrert revisor / Autorisert regnskapsfører

e: jantore.aarskog (@) finero.no
m: +47 404 04 148

Ingrid Berland

Autorisert regnskapsfører

e: ingrid.berland (@) finero.no
m: +47 402 02 242

Hilde Oftedal

Lønnsansvarlig

e: hilde.oftedal (@) finero.no
m: +47 940 28 477

Mathilde Askeland

Teamleder - Autorisert regnskapsfører

e: mathilde.askeland (@) finero.no
m: +47 932 65 874

Kjersti Strøm

Controller

e: kjersti.strom (@) finero.no
m: +47 473 00 977

Tove Taksdal

Lønnskonsulent / Regnskap

e: tove.taksdal (@) finero.no
m: +47 959 92 516

Lars Kambo

Teamleder - Controller

e: lars.kambo (@) finero.no
m: +47 922 52 960

Brit Sneeggen

Lønnskonsulent

e: brit.sneeggen (@) finero.no
m: +47 472 47 679

Tine-Lise Kårstad

Teamleder - Autorisert regnskapsfører

e: tinelise.kaarstad (@) finero.no
m: +47 455 020 77

Ragnhild L. Wigestrand

Controller

e: ragnhild.wigestrand (@) finero.no
m: +47 901 89 635

Arne Vidar Risa

Controller

e: arnevidar.risa (@) finero.no
m: +47 976 79 828

Beate Skjefrås

Regnskapsfører

e: beate.skjefras (@) finero.no
m: +47 916 13 432

Mari Vedøy

Controller / Administrasjonssjef

e: mari.vedoy (@) finero.no
m: +47 959 35 149

Mads A. Batalden

Autorisert regnskapsfører

e: mads.batalden (@) finero.no
m: +47 473 19 923

Mira F. Logan

Autorisert regnskapsfører

e: mira.logan (@) finero.no
m: +47 975 62 851

Siri Egeland Ringstad

Controller

e: siri.ringstad (@) finero.no
m: +47 930 21 263

Veronica Lima

Teamleder - Controller

e: veronica.lima (@) finero.no
m: +47 975 80 740

Julie Aalhus

Regnskapsfører

e: julie.aalhus (@) finero.no
m: +47 454 86 241

Torstein Eriksson

Regnskapsfører

e: Regnskapsfører (@) finero.no
m: +47 414 78 584

Tonje M. Liland

Regnskapsfører

e: tonje.liland (@) finero.no
m: +47 934 02 952

Therese Pedersen

Controller

e: therese.pedersen (@) finero.no
m: +47 478 35 280